Tide and wave safety for rock fishers (Malaysian)

Rock fishing can be hazardous ... check the weather before you go!


Keselamatan air pasang untuk pemancing di batuan

Bagi keselamatan anda, mustahak anda memahami air pasang semasa anda sedang memancing dari batuan, oleh sebab keadaan ombak berubah dengan air pasang dan air surut.

Mengapa penting untuk memahami air pasang?

 • Air pasang boleh mengakibatkan ombak memukul batuan di mana anda sedang memancing.
 • Aras laut naik paling cepat pada pertengahan air pasang.
 • Waktu air pasang berubah dari hari ke hari di lokasi yang berlainan.
 • Cuaca boleh mengubah aras air pasang yang diramalkan.

Perkara yang harus diperiksa

 1. Periksalah waktu air pasang dan air surut setiap kali anda memancing - waktu air pasang berubah setiap hari dan berbeza di lokasi yang berlainan. Di kebanyakan tempat, air pasang mengambil masa lebih kurang enam jam untuk berubah dari aras rendah ke aras tinggi.
 2. Gunakan waktu air pasang untuk memperhatikan bila air sedang pasang. Inilah masa apabila keadaan ombak boleh berubah dengan cepat dan ombak boleh memukul batuan tanpa amaran.
 3. Perhatikan bila aras laut akan berada di pertengahan kitaran. Dua hingga tiga jam sekitar pertengahan air pasang adalah apabila aras laut paling cepat naik.
 4. Periksalah cuaca tempatan anda sebelum berangkat untuk memancing - angin kencang lepas pantai boleh menandai aras air pasang mungkin lebih tinggi daripada yang diramalkan.

Risiko-risiko

Sekiranya air pasang naik lebih cepat atau lebih tinggi daripada yang anda jangkakan, anda mungkin mendapati bahawa:

 • tiba-tiba anda tidak dapat melihat laluan yang selamat ke batuan kering;
 • ombak mungkin memukul batuan di mana anda sedang memancing;
 • air mungkin melimpah pada kaki anda; dan
 • anda mungkin terjatuh ke dalam air.
Tide Saftey Graphic

Memeriksa ramalan cuaca sebelum anda pergi memancing dari batuan