Tide and wave safety for rock fishers (Vietnamese)

Rock fishing can be hazardous ... check the weather before you go!


An toàn về thủy triều dành cho những người câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển

Vì sự an toàn của mình, điều cốt yếu là quý vị cần hiểu biết về thủy triều khi đang câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển. Đó là bởi vì điều kiện sóng biển thay đổi khi thủy triều lên xuống.

Tại sao hiểu biết về thủy triều là điều quan trọng?

 • Thủy triều đang lên có thể khiến những cơn sóng đập mạnh vào các ghềnh đá nơi quý vị đang câu cá.
 • Mực nước dâng lên nhanh nhất vào khoảng giữa chu kỳ của thủy triều.
 • Thời gian thủy triều thay đổi từng ngày và tại các địa điểm khác nhau.
 • Thời tiết có thể làm thay đổi các dự đoán về mực thủy triều.

Nên kiểm tra những điều gì

 1. Hãy kiểm tra thời gian thủy triều lên cao và xuống thấp mỗi khi quý vị đi câu - thời gian thủy triều thay đổi từng ngày và thay đổi tại các địa điểm khác nhau. Tại hầu hết các nơi, thủy triều cần khoảng sáu tiếng đồng hồ để thay đổi từ thấp đến cao.
 2. Hãy sử dụng thời gian thủy triều để biết khi nào thủy triều đang lên cao. Đó là khi điều kiện sóng biển có thể thay đổi nhanh chóng và những cơn sóng có thể đập mạnh vào các ghềnh đá mà không có dấu hiệu gì báo trước.
 3. Hãy lưu ý khi nào thì thủy triều sẽ ở khoảng giữa chu kỳ của nó. Thời gian từ hai đến ba tiếng đồng hồ ở khoảng giữa chu kỳ của thủy triều là lúc mực nước dâng lên nhanh nhất.
 4. Hãy kiểm tra thời tiết tại khu vực trước khi quý vị đi câu - gió mạnh trên bờ có thể là dấu hiệu cho biết rằng mực thủy triều có thể cao hơn so với dự đoán.

Những rủi ro

Nếu thủy triều lên nhanh hơn hoặc cao hơn quý vị nghĩ, quý vị có thể bị rơi vào những trường hợp sau đây:

 • đột nhiên quý vị không thể nhìn thấy một lối đi an toàn đến những ghềnh đá còn khô ráo;
 • sóng có thể đập mạnh vào những ghềnh đá nơi quý vị đang câu cá;
 • nước có thể bắt đầu tràn lên bàn chân, chân của quý vị; và
 • quý vị có thể bngã xuống nước.
Tide Saftey Graphic

Kiểm tra thời tiết trước khi bạn đi câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển