Check the weather before you go rock fishing (Vietnamese)

Rock fishing can be hazardous ... check the weather before you go!


Câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển có thể rất nguy hiểm… bạn nên coi dự báo thời tiết trước khi đi!

Bạn nên cẩn thận… vì chỉ cần một trong những điều sau đây có thể gây nguy hiểm cho bạn:

  • Lúc nước biển đang dâng cao (thủy triều dâng cao)
  • Lúc có sóng lớn
  • Lúc có gió mạnh

Bạn nên làm gì…

1. Để ý lúc nào nước lớn – Lúc nước lớn chỗ câu cá của bạn có thể bị ngập hoặc bị bao quanh bởi nước làm bạn không có lối thoát. Lúc nước lớn, sóng đập vào cũng có thể cuốn trôi bạn.

Tìm hiểu thêm về thủy triều và sóng biển và sự an toàn của bạn

2. Để ý lúc sóng lớn – Biển động hay sóng cồn sẽ gây nguy hiểm cho bạn. Sóng lớn có thể cuốn bạn khỏi chỗ bạn đang câu.

3. Để ý lúc gió mạnh – Gió mạnh có thể tạo ra nhiều sóng rất nguy hiểm hoặc gió mạnh có thể đẩy bạn xuống ghềnh đá trơn ướt.


Cách để cho bạn làm những điều trên là …

1. Theo dõi dự báo thời tiết khắc nghiệt để coi – có những lời cảnh cáo về nước biển lên cao khác thường, gió mạnh và sóng lớn không.

Chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/australia/warnings/index.shtml

Miễn ở tiểu bang Victoria

2. Theo dõi dự báo thời tiết vùng ven biển để coi – có gió mạnh hơn 15 hải lý một giờ (nơ) hoặc sóng biển động cao hơn 1.5 mét không. Bạn nên biết là trong thực tế, gió và sóng có thể lên đến gấp đôi những con số dự báo.

Ở tiểu bang NSW, QLD, dự báo thời tiết có những câu như ‘

"Caution: Large and powerful surf conditions are expected to be hazardous for coastal activities such as crossing bars by boat and rock fishing."

"Caution: Deceptively powerful surf conditions are expected to be hazardous for coastal activities such as crossing bars by boat and rock fishing."

(đánh vào gần bờ một cách nguy hiểm) thì nên đề phòng nguy hiểm.

Chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/marine/

3. Theo dõi dự đoán thủy triều lớn để biết – lúc nào nước dâng lên và nước lớn.

Chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/australia/tides/

 

Lúc nàn đi câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển, phải giữ an toàn, Surf Life Saving Australia khuyên bạn nên:

  • Luôn luôn mặc áo cứu đắm
  • Luôn luôn đi giầy dép dành riêng cho chống trượt  

Xem thêm chi tiết câu cá an toàn cho người câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển tại trang mạng Câu Cá An Toàn http://safefishing.com.au/?page_id=8